“Phở dành cho tổng thống”: Phở 2000

“Phở dành cho tổng thống”: Phở 2000

Cho dù hải sản kết hợp với phở là một điều kì lạ thì ở đây, đó là một món ăn chính, nơi đây cũng phục vụ một vài món ăn như ở nhà hàng McDonald’s. Clinton đã thưởng thức phở ở đây trong thời gian tham gia tăng cường hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ.

Đây là nơi mà Bill Clinton đã dừng chân và thưởng thức phở Việt Nam vào năm 2000.

Theo ivivu.com