bạn có biết

Giá trị văn hóa và xã hội cảu phở bạn nên biết

Giá trị văn hóa và xã hội của phở bạn nên biết

PHỞ là món ăn có nguồn gốc đa văn hóa liên quan đến cả thói quen ẩm thực của phương Đông và phương Tây, cũng như các dấu ấn lịch sử của Việt Nam.…

Những tác dụng của phở

Những tác dụng của phở

    Ăn PHỞ để điều hòa thân nhiệt: PHỞ là phải ăn khi còn nóng để nhiệt lượng của PHỞ khi ăn vào khiến cho cơ thể như được nóng từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Vì sao có tên gọi là "Phở"

Vì sao có tên gọi là “Phở”

Chưa biết thực hư của các giả thuyết trên như thế nào, nhưng cho đến ngày nay mọi chỉ nghĩ đơn giản PHỞ là PHỞ mà thôi.