bán phở đặc sản

Phở Dậu

Phở Dậu

Không giá, không rau, không tương đen và không cả bò viên trong thành phần nguyên liệu, nhưng phở Dậu vẫn hút khách đều đều mỗi ngày với vị nước lèo trong vắt ngọt thanh của mình.…