hướng dẫn nấu phở gà

Hướng dẫn nấu phở gà Hà Nội

Hướng dẫn nấu phở gà Hà Nội

Thật ra mỗi vùng sẽ có cách ăn phở khác nhau.