kinh nghiệm nấu phở ngon

Hướng dẫn nấu phở gia truyền

Hướng dẫn nấu phở gia truyền

Nguyên liệu nấu phở gà:

Một con gà hoặc bốn cái đùi gà.…

Hướng dẫn nấu phở gà Hà Nội

Hướng dẫn nấu phở gà Hà Nội

Thật ra mỗi vùng sẽ có cách ăn phở khác nhau.