lịch sử phở

Những quá trình phải trải qua của Phở

Những quá trình phải trải qua của Phở

Những năm đầu thế kỷ XXI đã chính thức ghi nhận sự hội nhập và khẳng định danh tiếng của PHỞ không chỉ ở Việt Nam mà còn phát triển thành công ở nhiều nước trên thế giới.

Vì sao có tên gọi là "Phở"

Vì sao có tên gọi là “Phở”

Chưa biết thực hư của các giả thuyết trên như thế nào, nhưng cho đến ngày nay mọi chỉ nghĩ đơn giản PHỞ là PHỞ mà thôi.