phở an

Phở An ở Australia

Phở An ở Australia

Một bát phở An được bán ở Bankstown, New South Wales, Australia với giá khoảng 18 AUD (khoảng 300.000 đồng).…