phở cao vân

Phở Cao Vân

Phở Cao Vân

Quán đã mở được hơn 60 năm (từ năm 1952), đến nay vẫn hút khách với hương vị riêng của mình.…