phở ngon sài gòn

Phở Tàu Bay

Phở Tàu Bay

Hiện nay, phở Tàu Bay trở thành một phần không thể thiếu của Sài Gòn bởi những dấu mốc lịch sử mà nó đã “chứng kiến” trong suốt năm tháng của mình.…