quá trình của phở

Những quá trình phải trải qua của Phở

Những quá trình phải trải qua của Phở

Những năm đầu thế kỷ XXI đã chính thức ghi nhận sự hội nhập và khẳng định danh tiếng của PHỞ không chỉ ở Việt Nam mà còn phát triển thành công ở nhiều nước trên thế giới.