thông tin quán phở lệ

Phở Lệ

Phở Lệ

Quán có cách đây vừa đúng 45 năm.…