tiệm phở ngon

Phở Hòa

Phở Hòa

Phở Hòa cũng là một thương hiệu cha truyền con nối mấy chục năm nay ở đất Sài Gòn.…

Phở Dậu

Phở Dậu

Không giá, không rau, không tương đen và không cả bò viên trong thành phần nguyên liệu, nhưng phở Dậu vẫn hút khách đều đều mỗi ngày với vị nước lèo trong vắt ngọt thanh của mình.…